Xây dựng cơ chế trao đổi bù trừ tín chỉ carbon với “tăng trưởng xanh”

Xây dựng cơ chế trao đổi bù trừ tín chỉ carbon với "tăng trưởng xanh"

Bài viết này là một trong các chuỗi bài viết cho thấy bức tranh về cách hoạt động của cơ chế trao đổi bù trừ tín chỉ carbon, một giải pháp giảm phát thải khí nhà kính nhằm chứng minh cam kết bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu.

Cơ chế trao đổi bù trừ tín chỉ carbon là gì?

co che trao doi bu tru tin chi carbon 1 min

Cơ chế trao đổi bù trừ tín chỉ carbon là một cơ chế kinh tế trong đó các bên phát thải khí nhà kính có thể mua lại tín chỉ carbon từ các bên giảm phát thải để bù đắp cho lượng phát thải của mình. Tín chỉ carbon là một đơn vị đại diện cho một tấn khí nhà kính được giảm thiểu hoặc hấp thụ.

Vai trò của cơ chế trao đổi bù trừ tín chỉ carbon trong thúc đẩy tăng trưởng xanh

Cơ chế trao đổi bù trừ tín chỉ carbon có vai trò quan trọng trong thúc đẩy tăng trưởng xanh, cụ thể như sau:

Giúp giảm phát thải khí nhà kính

Mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính đến năm 2025 của Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1658/QĐ-TTg ngày 22/11/2021. Theo đó, Việt Nam phấn đấu giảm từ 25% đến 30% tổng phát thải khí nhà kính so với kịch bản phát thải trong điều kiện phát triển thông thường của lĩnh vực năng lượng (không bao gồm giao thông vận tải).

Cơ chế này tạo ra động lực cho các bên phát thải khí nhà kính giảm lượng phát thải của mình bằng cách mua tín chỉ carbon từ các bên giảm phát thải. Điều này giúp giảm tổng lượng khí nhà kính thải ra môi trường, góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu.

Thúc đẩy các doanh nghiệp và cá nhân thực hiện các hành động giảm phát thải

Cơ chế trao đổi bù trừ tín carbon đang góp phần thúc đẩy các doanh nghiệp và cá nhân tại Việt Nam thực hiện các hành động giảm phát thải.

co che trao doi bu tru tin chi carbon 3 min

Dưới đây là một số số liệu về việc thúc đẩy các doanh nghiệp và cá nhân thực hiện các hành động giảm phát thải tại Việt Nam:

  • Theo báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2022, có khoảng 1.000 doanh nghiệp tại Việt Nam đã thực hiện kiểm kê khí nhà kính. Trong đó, các doanh nghiệp lớn chiếm phần lớn.
  • Theo báo cáo của Trung tâm Khí hậu Việt Nam năm 2022, có khoảng 100 dự án giảm phát thải khí nhà kính đang được triển khai tại Việt Nam. Các dự án này tập trung vào các lĩnh vực năng lượng, nông nghiệp, lâm nghiệp và công nghiệp.

Chính phủ và các tổ chức cần tiếp tục triển khai các chính sách và biện pháp hỗ trợ các doanh nghiệp và cá nhân thực hiện các hành động giảm phát thải. Đồng thời, cần nâng cao nhận thức của cộng đồng về biến đổi khí hậu và tầm quan trọng của việc giảm phát thải.

Tạo động lực cho các dự án đầu tư xanh

Cơ chế này tạo ra thị trường cho các dự án đầu tư xanh, giúp thu hút vốn đầu tư cho các dự án này. Thị trường này giúp thu hút vốn đầu tư cho các dự án xanh, từ đó thúc đẩy phát triển các dự án xanh.

Cụ thể, cơ chế này tạo ra thị trường cho các dự án đầu tư xanh theo hai cách chính:

  • Tạo ra nhu cầu cho các dự án đầu tư xanh: Khi các doanh nghiệp và cá nhân có nhu cầu bù đắp cho lượng phát thải khí nhà kính của mình, họ sẽ có nhu cầu mua tín chỉ carbon. Tín chỉ carbon có thể được tạo ra từ các dự án đầu tư xanh, chẳng hạn như dự án năng lượng tái tạo, dự án trồng rừng,…
  • Tạo ra nguồn cung cho các dự án đầu tư xanh: Các doanh nghiệp và cá nhân có thể tạo ra tín chỉ carbon từ các dự án đầu tư xanh của mình. Điều này giúp các dự án đầu tư xanh có thể tiếp cận được nguồn vốn đầu tư.

Việc thu hút vốn đầu tư cho các dự án xanh có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của các dự án này. Vốn đầu tư giúp các dự án xanh có thể triển khai và thực hiện các hoạt động của mình. Điều này góp phần thúc đẩy phát triển các dự án xanh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng xanh.

Thách thức trong việc xây dựng cơ chế trao đổi bù trừ tín chỉ carbon ở Việt Nam

Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu. Để giảm thiểu phát thải khí nhà kính, Việt Nam đã và đang triển khai nhiều giải pháp, trong đó có việc xây dựng cơ chế trao đổi bù trừ tín chỉ carbon.

Cơ chế trao đổi bù trừ tín chỉ carbon là một cơ chế kinh tế khuyến khích các chủ thể giảm phát thải khí nhà kính bằng cách trao đổi hoặc bù trừ tín chỉ carbon. Tín chỉ carbon là một đơn vị đo lường lượng khí nhà kính đã được giảm hoặc loại bỏ khỏi khí quyển.

Việc xây dựng cơ chế trao đổi bù trừ tín chỉ carbon ở Việt Nam đang gặp phải một số thách thức, bao gồm:

  • Chính sách: Hiện nay, Việt Nam đã có một số văn bản pháp luật quy định về cơ chế hoạt động của thị trường carbon, tuy nhiên vẫn còn thiếu những cơ chế khuyến khích, hỗ trợ và thúc đẩy các chủ thể tham gia vào thị trường một cách tự nguyện.
  • Kỹ thuật: Việc đo lường, giám sát và xác minh lượng phát thải khí nhà kính là một thách thức lớn đối với các doanh nghiệp và tổ chức tham gia vào thị trường carbon.
  • Tiềm năng thị trường: Việt Nam là một quốc gia có tiềm năng phát triển thị trường carbon, tuy nhiên hiện nay thị trường vẫn còn nhỏ và chưa được nhiều doanh nghiệp và tổ chức biết đến.

co che trao doi bu tru tin chi carbon 2 min

Để khắc phục những thách thức này, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và tổ chức xã hội. Cụ thể, cần tập trung vào các giải pháp sau:

  • Hoàn thiện khung pháp lý: Cần xây dựng các cơ chế khuyến khích, hỗ trợ và thúc đẩy các chủ thể tham gia vào thị trường carbon.
  • Nâng cao năng lực kỹ thuật: Cần hỗ trợ các doanh nghiệp và tổ chức nâng cao năng lực đo lường, giám sát và xác minh lượng phát thải khí nhà kính.
  • Tăng cường truyền thông: Cần đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng về thị trường carbon.

Việc xây dựng cơ chế trao đổi bù trừ tín chỉ carbon là một bước quan trọng trong việc giảm thiểu phát thải khí nhà kính ở Việt Nam. Với sự nỗ lực của các bên liên quan, Việt Nam sẽ sớm có một thị trường carbon phát triển bền vững, góp phần bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Với sự nỗ lực của các bên liên quan, Việt Nam có thể xây dựng thành công cơ chế trao đổi bù trừ tín chỉ carbon, góp phần thúc đẩy giảm phát thải khí nhà kính và thúc đẩy tăng trưởng xanh.

Tổng kết

Cơ chế trao đổi bù trừ tín chỉ carbon là một cơ chế kinh tế hiệu quả trong thúc đẩy giảm phát thải khí nhà kính và thúc đẩy tăng trưởng xanh. 

Với vai trò quan trọng như vậy, các cơ quan chức năng và doanh nghiệp cần chung tay xây dựng cơ chế trao đổi bù trừ tín chỉ carbon ở Việt Nam. Các cơ quan chức năng cần tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý, quy định về cơ chế này, đồng thời đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng cần thiết. Các doanh nghiệp cần nâng cao nhận thức và chủ động tham gia vào cơ chế này.

Tích cực xây dựng cơ chế trao đổi bù trừ tín chỉ carbon là một trong những giải pháp quan trọng để Việt Nam đạt được các mục tiêu về giảm phát thải khí nhà kính và phát triển bền vững.