Danh mục

Hướng dẫn tham gia thị trường carbon cho doanh nghiệp

Hướng dẫn tham gia thị trường carbon cho doanh nghiệp

Biến đổi khí hậu là một trong những thách thức lớn nhất mà nhân loại phải đối mặt. Để giải quyết vấn đề này, việc giảm phát thải khí nhà kính là vô cùng quan trọng. Thị trường carbon đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy giảm phát thải khí nhà kính hiệu quả và bền vững.

Với vai trò là doanh nghiệp tiên phong về lĩnh vực năng lượng tái tạo và đồng hành cùng doanh nghiệp trong giải pháp trung hòa carbon, VREnergy sẽ tổng hợp lại các thông tin và hướng dẫn tham gia thị trường carbon cho doanh nghiệp:

Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn thông tin tổng quan về thị trường carbon, bao gồm:

 • Tìm hiểu về thị trường carbon
 • Đánh giá tiềm năng tham gia thị trường carbon
 • Lựa chọn phương thức tham gia thị trường carbon
 • Hướng dẫn tham gia thị trường carbon cho doanh nghiệp

Tìm hiểu về thị trường carbon

Có thể hiểu đơn giản, thị trường carbon là một hệ thống cho phép các tổ chức mua bán tín chỉ carbon. Mỗi tín chỉ đại diện cho một tấn khí CO2 hoặc các khí nhà kính khác được loại bỏ khỏi bầu khí quyển. Các tổ chức có thể mua tín chỉ để bù đắp cho lượng khí nhà kính họ phát thải.

Có 2 loại thị trường carbon: Thị trường carbon bắt buộcThị trường carbon tự nguyện.

Về thị trường carbon bắt buộc (compliance market) là thị trường mà quốc gia, tổ chức hoặc doanh nghiệp theo luật sẽ phải kiểm kê và giảm lượng phát thải khí nhà kính và có quyền tham gia các hoạt động trao đổi, buôn bán, chuyển giao hạn ngạch phát thải khí nhà kính cũng như tín chỉ carbon.

Việc giảm phát thải sẽ phải tuân thủ theo các quy định bắt buộc của quốc gia, khu vực hoặc quốc tế, ví dụ như các cơ chế trong Nghị định Kyoto hướng tới quy định giảm phát thải khí nhà kính cho các quốc gia, hệ thống giao dịch phát thải Châu Âu (Euro Emissions Trading System/Scheme EU-ETS) cùng các hệ thống giao dịch phát thải bắt buộc khác.

Ngược lại, thị trường carbon tự nguyện là thị trường cho phép các cơ sở phát thải bù trừ (Offset) lượng phát thải không thể tránh khỏi của mình bằng cách tạo ra từ các dự án giảm phát thải nhằm giảm lượng phát thải khí nhà kính trên cơ sở tự nguyện.

Thị trường carbon là một hệ thống cho phép các tổ chức mua bán tín chỉ carbon
Thị trường carbon là một hệ thống cho phép các tổ chức mua bán tín chỉ carbon

Các dự án tín chỉ carbon được phát triển và đăng ký theo các tiêu chuẩn carbon tự nguyện/độc lập như Tiêu chuẩn carbon được thẩm định (Verified Carbon Standard – VCS) hay Tiêu chuẩn vàng (Gold Standard – GS) và các tiêu chuẩn carbon tự nguyện khác.

Tóm tắt, cách thức hoạt động của thị trường carbon:

 • Hệ thống hạn ngạch: Chính phủ đặt ra giới hạn phát thải khí nhà kính cho các doanh nghiệp trong một lĩnh vực hoặc khu vực nhất định.
 • Phân bổ tín chỉ: Doanh nghiệp được cấp tín chỉ carbon dựa trên mức phát thải cho phép.
 • Giao dịch tín chỉ carbon: Doanh nghiệp có thể mua bán tín chỉ carbon trên thị trường.
 • Cân bằng phát thải: Doanh nghiệp cần có đủ tín chỉ để bù đắp cho lượng khí thải thực tế của họ.

Hãy tìm hiểu thêm về 5 Lợi ích của việc áp dụng tín chỉ carbon mà doanh nghiệp cần cân nhắc trước khi tham gia thị trường tín chỉ carbon!

Đánh giá tiềm năng tham gia thị trường carbon

Nhu cầu về tín chỉ carbon dự kiến sẽ tăng mạnh trong những năm tới do các quốc gia cam kết giảm phát thải KNK. Theo Ngân hàng Thế giới, thị trường carbon quốc tế có thể đạt giá trị 280 tỷ USD vào năm 2050.

Hiện nay, hơn 60 quốc gia và khu vực đã tham gia vào các hệ thống định giá carbon. Và con số sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ trong thời gian sắp tới.

Việt Nam là một trong những quốc gia phát thải KNK cao nhất khu vực Đông Nam Á. Theo số liệu năm 2020, Việt Nam phát thải 448 triệu tấn CO2, đứng thứ 46 trong số 192 quốc gia và khu vực. Nguyên nhân chính là do Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ, sử dụng nhiều nhiên liệu hóa thạch cho sản xuất công nghiệp và sinh hoạt.

Tiềm năng giảm phát thải lớn: Ngược lại, Việt Nam cũng có tiềm năng giảm phát thải KNK lớn từ các lĩnh vực như:

 • Năng lượng: Phát triển năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng hiệu quả.
 • Công nghiệp: Áp dụng công nghệ tiên tiến, giảm thiểu khí thải trong sản xuất.
 • Nông nghiệp: Chuyển đổi sang các mô hình canh tác ít phát thải KNK.
 • Lâm nghiệp: Bảo vệ và phát triển rừng, tăng cường hấp thụ CO2.

Chính sách hỗ trợ: Chính phủ Việt Nam đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ phát triển thị trường carbon, như:

 • Luật Bảo vệ môi trường 2020: Quy định về phát triển thị trường carbon.
 • Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu đến năm 2050: Xác định mục tiêu giảm phát thải KNK và phát triển thị trường carbon.
 • Nghị định 06/2022/NĐ-CP: Quy định chi tiết về hoạt động của thị trường carbon.

Tựu chung: Thị trường carbon Việt Nam có thể phát triển mạnh mẽ và đóng góp vào mục tiêu giảm phát thải KNK và phát triển bền vững của đất nước.

Lựa chọn phương thức tham gia thị trường carbon

Có nhiều phương thức tham gia thị trường carbon, mỗi phương thức có ưu và nhược điểm riêng. Doanh nghiệp cần cân nhắc kỹ lưỡng các yếu tố như mục tiêu, tiềm lực tài chính, khả năng quản lý rủi ro để lựa chọn phương thức phù hợp nhất.

Dưới đây là một số phương thức tham gia thị trường carbon phổ biến:

 • Giao dịch trực tiếp: Doanh nghiệp mua bán tín chỉ carbon trực tiếp với nhau trên thị trường.
 • Giao dịch qua sàn tín chỉ carbon: Doanh nghiệp mua bán tín chỉ carbon thông qua sàn giao dịch được cấp phép.
 • Tham gia các dự án giảm phát thải: Doanh nghiệp đầu tư vào các dự án giảm phát thải để nhận tín chỉ carbon.
 • Sử dụng các dịch vụ trung gian: Doanh nghiệp sử dụng dịch vụ của các công ty trung gian để mua bán tín chỉ carbon hoặc tham gia các dự án giảm phát thải.

huong dan tham gia thi truong carbon cho doanh nghiep 2 min

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng có thể tham gia thị trường carbon thông qua các quỹ carbon. Quỹ carbon là tổ chức huy động vốn từ các nhà đầu tư để đầu tư vào các dự án giảm phát thải. Doanh nghiệp có thể mua tín chỉ carbon từ quỹ carbon hoặc tham gia đầu tư vào quỹ carbon.

Hướng dẫn tham gia thị trường carbon cho doanh nghiệp

Để tham gia thị trường tín chỉ carbon, doanh nghiệp cần tuân thủ các quy định của pháp luật về thị trường carbon và cập nhật thường xuyên thông tin về thị trường carbon và giá cả tín chỉ carbon.

Cụ thể các bước tham gia thị trường carbon dành cho doanh nghiệp là:

Bước 1: Đánh giá tiềm năng:

 • Xác định lượng khí nhà kính (KNK) phát thải của doanh nghiệp.
 • Đánh giá khả năng giảm phát thải KNK của doanh nghiệp.
 • Tìm hiểu về thị trường carbon và giá cả tín chỉ carbon.

Bước 2: Lựa chọn phương thức tham gia:

 • Giao dịch trực tiếp: Doanh nghiệp tự mua bán tín chỉ carbon với nhau.
 • Giao dịch qua sàn giao dịch: Doanh nghiệp mua bán tín chỉ carbon thông qua sàn giao dịch được cấp phép.
 • Tham gia các dự án giảm phát thải: Doanh nghiệp đầu tư vào các dự án giảm phát thải để nhận tín chỉ carbon.
 • Sử dụng các dịch vụ trung gian: Doanh nghiệp sử dụng dịch vụ của các công ty trung gian để mua bán tín chỉ carbon hoặc tham gia các dự án giảm phát thải.

Bước 3: Chuẩn bị hồ sơ:

 • Giấy phép kinh doanh.
 • Báo cáo phát thải KNK.
 • Kế hoạch giảm phát thải KNK.
 • Tài liệu chứng minh khả năng tài chính.

Bước 4: Đăng ký tham gia thị trường carbon:

 • Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký tham gia thị trường carbon cho cơ quan quản lý nhà nước.
 • Cơ quan quản lý nhà nước sẽ xem xét và cấp giấy phép tham gia thị trường carbon cho doanh nghiệp.
Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký tham gia thị trường carbon cho cơ quan quản lý nhà nước để được xem xét
Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký tham gia thị trường carbon cho cơ quan quản lý nhà nước để được xem xét

Bước 5: Giao dịch tín chỉ carbon:

 • Doanh nghiệp mua bán tín chỉ carbon trên thị trường theo phương thức đã lựa chọn.

Kết luận

Tham gia thị trường carbon là một cơ hội tốt cho các doanh nghiệp trong việc giảm phát thải khí nhà kính, phát triển bền vững và nâng cao hình ảnh doanh nghiệp. Doanh nghiệp nên nghiên cứu kỹ lưỡng và xây dựng chiến lược phù hợp trước khi tham gia thị trường.

Hy vọng những thông tin mà VREnergy chia sẻ trong bài hướng dẫn tham gia thị trường carbon cho doanh nghiệp này sẽ hữu ích cho doanh nghiệp!

Tài liệu tham khảo:

Thị trường Carbon: Tiềm năng và Triển vọng của Việt Nam (Trung tâm Con người và Thiên nhiên, Số 33/2023).