Tất tần tật về Tài chính Xanh – Giải pháp hỗ trợ phát triển bền vững

Tất tần tật về Tài chính Xanh - Giải pháp hỗ trợ phát triển bền vững

Biến đổi khí hậu hiện đang đặt ra những thách thức lớn cho nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Ảnh hưởng nặng nề từ thiên tai và biến đổi khí hậu, ước lượng gây thiệt hại tới 5 tỷ USD hàng năm, đang đe dọa đến các lĩnh vực chủ chốt như nông nghiệp, thủy sản và du lịch. Trong bối cảnh khó khăn này, “tài chính xanh” nổi lên như một giải pháp hứa hẹn, mở ra hướng phát triển bền vững cho Việt Nam.

Tài chính xanh là việc thu hút vốn cho dự án và hoạt động thân thiện với môi trường, bao gồm trái phiếu xanh, quỹ đầu tư xanh và tín dụng xanh. Mục tiêu của tài chính xanh là hỗ trợ các doanh nghiệp và tổ chức giảm thiểu phát thải khí nhà kính, bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển năng lượng tái tạo. Phát triển tài chính xanh góp phần vào bảo vệ môi trường và thúc đẩy kinh tế Việt Nam, giúp doanh nghiệp cải thiện sức cạnh tranh và thu hút đầu tư bền vững.

Do đó, đầu tư vào tài chính xanh là bước đi quan trọng của Việt Nam, hướng đến mục tiêu phát triển xanh, sạch và bền vững. Tài chính xanh hứa hẹn mở ra cơ hội mới cho tiến trình phát triển kinh tế, đồng thời góp phần vào nỗ lực toàn cầu chống lại biến đổi khí hậu.

Tài chính xanh (Green Finance) là gì?

Tài chính Xanh (Green Finance) đề cập đến việc hướng dòng vốn (từ ngân hàng, tổ chức tín dụng, đầu tư…) vào các dự án, hoạt động có lợi cho môi trường. Nói một cách đơn giản, đây là cách sử dụng sức mạnh của thị trường tài chính để thúc đẩy phát triển bền vững.

Thay vì chỉ tập trung lợi nhuận, các tổ chức tài chính sẽ ưu tiên các khoản vay, đầu tư xanh. Điều này có thể được thực hiện thông qua:

 • Trái phiếu xanh: Doanh nghiệp huy động vốn để thực hiện các dự án thân thiện với môi trường như năng lượng tái tạo, xử lý chất thải.
 • Tín dụng xanh: Ngân hàng cung cấp các gói vay với lãi suất ưu đãi cho các dự án xanh.
 • Quỹ đầu tư xanh: Hút vốn từ các nhà đầu tư quan tâm đến môi trường, sau đó đầu tư vào các doanh nghiệp hoạt động bền vững.
Tài chính xanh có thể hiểu là cách sử dụng sức mạnh của thị trường tài chính để thúc đẩy phát triển bền vững
Tài chính xanh có thể hiểu là cách sử dụng sức mạnh của thị trường tài chính để thúc đẩy phát triển bền vững

Tài chính xanh là giải pháp thiết yếu cho tương lai. Bằng việc điều hướng dòng vốn vào các hoạt động bền vững, chúng ta có thể vừa phát triển kinh tế, vừa bảo vệ môi trường cho thế hệ mai sau.

Lợi ích của tài chính xanh

Tài chính xanh đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển bền vững, mang lại lợi ích cho môi trường, kinh tế và xã hội. Cụ thể, các lợi ích của tài chính xanh là:

Lợi ích về môi trường

Giảm thiểu khí thải nhà kính: Tài chính xanh ưu tiên các dự án năng lượng tái tạo, tiết kiệm năng lượng, góp phần giảm lượng khí thải CO2 và ứng phó với biến đổi khí hậu. Ví dụ: Ngân hàng Thế giới đã cam kết tài trợ 100 tỷ USD cho các dự án khí hậu trong giai đoạn 2021-2025, tập trung vào năng lượng tái tạo và phát triển bền vững.

Bảo vệ đa dạng sinh học: Hỗ trợ các dự án bảo tồn thiên nhiên, giảm thiểu tác động đến rừng, đất và các hệ sinh thái. Ví dụ: Quỹ Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới (WWF) hợp tác với ngân hàng HSBC để phát triển trái phiếu xanh nhằm bảo vệ các khu rừng nhiệt đới ở Indonesia.

Lợi ích về kinh tế

Tạo ra việc làm: Các dự án xanh thường đòi hỏi nhiều nhân công hơn so với các dự án truyền thống, dẫn đến việc gia tăng việc làm. Ví dụ: Ngành năng lượng tái tạo tại Việt Nam dự kiến tạo ra 1 triệu việc làm vào năm 2030.

Thúc đẩy đổi mới sáng tạo: Khuyến khích phát triển các công nghệ xanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Ví dụ: Chính phủ Việt Nam đang triển khai chương trình hỗ trợ phát triển công nghệ năng lượng tái tạo, thu hút nhiều doanh nghiệp tham gia.

Lợi ích về xã hội

Cải thiện chất lượng cuộc sống: Giảm ô nhiễm môi trường, nâng cao chất lượng không khí, nước và môi trường sống. Ví dụ: Dự án sử dụng năng lượng mặt trời tại các khu vực nông thôn giúp người dân có nguồn điện ổn định, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Giảm thiểu rủi ro thiên tai: Hỗ trợ các dự án thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm thiểu rủi ro cho người dân và cộng đồng. Ví dụ: Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ cho dự án xây dựng đê biển chống nước mặn tại Việt Nam, giúp bảo vệ người dân vùng ven biển khỏi tác động của biến đổi khí hậu.

Trong hành trình hướng tới nền kinh tế xanh, Tài chính xanh đóng vai trò như một kênh dẫn hướng nguồn lực. Vậy, Tài chính Xanh bao gồm những loại hình nào?

Các loại hình tài chính xanh

Ở phần này, VREnergy sẽ giới thiệu 3 loại hình tài chính xanh phổ biến: Trái phiếu xanh, Quỹ đầu tư xanh và Ngân hàng xanh. Cụ thể ở từng loại hình tài chính xanh là:

Trái phiếu xanh (Green Bonds)

Trái phiếu xanh được phát hành với mục đích huy động vốn để tài trợ cho các dự án thân thiện với môi trường
Trái phiếu xanh được phát hành với mục đích huy động vốn để tài trợ cho các dự án thân thiện với môi trường

Đây là một loại trái phiếu được phát hành với mục đích huy động vốn để tài trợ cho các dự án thân thiện với môi trường và giảm thiểu phát thải khí nhà kính. Các dự án đủ điều kiện phát hành Trái phiếu xanh thường liên quan đến năng lượng tái tạo, tiết kiệm năng lượng, xử lý chất thải, giao thông xanh…

Quỹ đầu tư xanh (Green Investment Funds)

Quỹ đầu tư chuyên huy động vốn từ các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân để đầu tư vào các doanh nghiệp, dự án thân thiện với môi trường
Quỹ đầu tư chuyên huy động vốn từ các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân để đầu tư vào các doanh nghiệp, dự án thân thiện với môi trường

Là quỹ đầu tư chuyên huy động vốn từ các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân để đầu tư vào các doanh nghiệp, dự án thân thiện với môi trường. Các quỹ này đóng vai trò quan trọng trong việc phân bổ nguồn vốn hiệu quả, hỗ trợ doanh nghiệp xanh phát triển.

Ngân hàng xanh (Green Banks)

tai chinh xanh 4 min

Là các định chế tài chính chuyên cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính ưu đãi cho các dự án, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xanh. Ngân hàng xanh có thể là một tổ chức độc lập hoặc là một bộ phận chuyên biệt của các ngân hàng thương mại.

Các bên tham gia vào thị trường tài chính xanh

Thị trường Tài chính Xanh là một hệ sinh thái phức tạp đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ giữa nhiều bên liên quan. Mỗi bên đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy dòng vốn chảy vào các dự án và hoạt động thân thiện với môi trường.

Chính phủ

tai chinh xanh 5 min

Chính phủ đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tài chính xanh thông qua các hành động cụ thể như:

 • Xây dựng và ban hành khung khổ pháp lý: Chính phủ cần ban hành các luật, quy định, chính sách ưu đãi để tạo môi trường thuận lợi cho phát triển Tài chính Xanh. Ví dụ: Chính phủ Việt Nam ban hành Chiến lược tài chính xanh Quốc gia đến năm 2030, định hướng phát triển thị trường tài chính xanh bền vững, thu hút đầu tư vào các dự án ưu tiên về môi trường.
 • Thiết lập các tiêu chuẩn ESG: Chính phủ cần thiết lập các tiêu chuẩn về môi trường, xã hội và quản trị (ESG) để đánh giá dự án xanh, đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong việc sử dụng nguồn vốn.
 • Phát triển các quỹ đầu tư: Chính phủ có thể thành lập hoặc hỗ trợ các quỹ đầu tư công – tư để huy động vốn cho các dự án trọng điểm về môi trường.
 • Nâng cao nhận thức cộng đồng: Chính phủ cần thực hiện các chương trình tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức cộng đồng về Tài chính Xanh, khuyến khích mọi người tham gia vào các hoạt động đầu tư và sử dụng sản phẩm tài chính xanh.

Ngân hàng Trung ương

tai chinh xanh 6 min

Ngân hàng Trung ương đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tài chính xanh thông qua các hành động cụ thể như:

 • Ban hành quy định về quản lý rủi ro: Ngân hàng Trung ương cần ban hành các quy định về quản lý rủi ro liên quan đến Tài chính Xanh để đảm bảo an toàn và ổn định hệ thống tài chính. Ví dụ: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư hướng dẫn các tổ chức tín dụng thực hiện hoạt động tín dụng xanh, quy định các nội dung về đánh giá rủi ro, phân loại, trích lập dự phòng rủi ro cho các khoản vay xanh.
 • Khuyến khích ngân hàng thương mại tham gia: Ngân hàng Trung ương có thể sử dụng các công cụ chính sách tiền tệ linh hoạt để khuyến khích các ngân hàng thương mại tham gia thị trường Tài chính Xanh. Ví dụ: Ngân hàng Trung ương có thể giảm lãi suất tái cấp vốn cho các ngân hàng thương mại khi họ cho vay đối với các dự án xanh.
 • Phát triển công cụ tài chính: Ngân hàng Trung ương có thể phát triển các công cụ tài chính xanh sáng tạo như tái cấp vốn xanh (green refinancing) để hỗ trợ các ngân hàng thương mại trong việc huy động vốn cho các dự án xanh.
 • Nâng cao năng lực hệ thống ngân hàng: Ngân hàng Trung ương cần tổ chức các chương trình đào tạo, tập huấn để nâng cao năng lực của hệ thống ngân hàng trong việc thẩm định và quản lý rủi ro các dự án xanh.

Ngân hàng Thương mại

Ngân hàng Thương mại đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy tài chính xanh thông qua các hoạt động sau:

 • Phát triển sản phẩm, dịch vụ Tài chính Xanh: Ngân hàng Thương mại cần phát triển các sản phẩm, dịch vụ Tài chính Xanh đa dạng, phù hợp với nhu cầu của thị trường như cho vay xanh, trái phiếu xanh, bảo hiểm xanh. Ví dụ: Các ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam như Vietcombank, BIDV, TPBank đang tích cực triển khai các sản phẩm cho vay ưu đãi dành cho các dự án năng lượng tái tạo, tiết kiệm năng lượng.
 • Thẩm định và quản lý rủi ro: Ngân hàng Thương mại cần xây dựng hệ thống thẩm định và quản lý rủi ro hiệu quả cho các dự án vay vốn xanh để đảm bảo an toàn cho hoạt động kinh doanh.
 • Hỗ trợ doanh nghiệp: Ngân hàng Thương mại cần hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn xanh thông qua việc tư vấn các giải pháp tài chính phù hợp, đơn giản hóa thủ tục vay vốn và giải ngân.

Doanh nghiệp

Các doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam đang tích cực đầu tư vào các công nghệ xanh, cải thiện quy trình sản xuất để giảm thiểu khí thải và tiết kiệm năng lượng, từ đó gia tăng khả năng tiếp cận vốn xanh từ các ngân hàng thương mại. Cụ thể vai trò then chốt của doanh nghiệp đối với tài chính xanh là:

 • Đầu tư vào các dự án thân thiện với môi trường: Năng lượng tái tạo, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường.
 • Áp dụng các công nghệ xanh: Giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường trong quá trình sản xuất, kinh doanh.
 • Phát triển sản phẩm xanh: Cung cấp sản phẩm thân thiện với môi trường, đáp ứng nhu cầu thị trường.

Một số ví dụ cụ thể cho những doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong việc tham gia thị trường tài chính xanh:

 • Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN): Huy động vốn từ các quỹ đầu tư xanh để phát triển các dự án năng lượng tái tạo.
 • Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk): Áp dụng các công nghệ tiên tiến để giảm thiểu tiêu thụ năng lượng và nước trong quá trình sản xuất.
 • Công ty Cổ phần Tập đoàn FPT: Hỗ trợ các chương trình trồng rừng, bảo vệ môi trường.

Nhà đầu tư

Các quỹ đầu tư quốc tế đang ngày càng quan tâm đến thị trường Tài chính Xanh Việt Nam, rót vốn vào các dự án năng lượng tái tạo, nông nghiệp bền vững, hứa hẹn lợi nhuận cao và tác động tích cực đến môi trường. Việc thúc đẩy tài chính xanh của các nhà đầu tư thông qua các hoạt động:

 • Cung cấp nguồn vốn cho các dự án xanh
 • Chọn lọc dự án xanh
 • Hỗ trợ doanh nghiệp

Việc phát triển tài chính xanh sẽ góp phần bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế và xã hội một cách bền vững.

Thực trạng thị trường tài chính xanh tại Việt Nam

Tài chính Xanh là một lĩnh vực đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam, được xem như chìa khóa để giải quyết các vấn đề môi trường và thúc đẩy phát triển bền vững. Ở phần này, VREnergy sẽ trình bày về thực trạng tài chính xanh tại Việt Nam, bao gồm tiềm năng và thách thức.

Tiềm năng:

 • Nhu cầu đầu tư cho các dự án xanh tại Việt Nam rất lớn, ước tính lên đến hàng trăm tỷ USD trong những năm tới.
 • Chính phủ Việt Nam đã cam kết giảm phát thải khí nhà kính và phát triển năng lượng tái tạo, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển tài chính xanh.
 • Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành nhiều chính sách khuyến khích phát triển tài chính xanh, như Thông tư 01/2021/TT-NHNN về hoạt động tín dụng xanh.
 • Thị trường trái phiếu xanh tại Việt Nam đang phát triển, với nhiều doanh nghiệp và tổ chức phát hành trái phiếu xanh để huy động vốn cho các dự án xanh.
 • Nhu cầu của người dân đối với các sản phẩm và dịch vụ tài chính xanh ngày càng tăng.

tai chinh xanh 7 min

Thách thức:

 • Thị trường tài chính xanh tại Việt Nam còn non trẻ, cần nhiều thời gian để phát triển hoàn thiện.
 • Khung khổ pháp lý và quy định về tài chính xanh còn thiếu, cần được hoàn thiện để tạo môi trường thuận lợi cho phát triển.
 • Năng lực của các tổ chức tài chính và doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính xanh còn hạn chế.
 • Thiếu hụt nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn về tài chính xanh.
 • Nhận thức của cộng đồng về tài chính xanh còn thấp.

Tài chính xanh tại Việt Nam có tiềm năng phát triển rất lớn. Tuy nhiên, để phát triển hiệu quả, cần giải quyết các thách thức còn tồn tại. Các giải pháp cần thiết bao gồm: hoàn thiện khung khổ pháp lý, nâng cao năng lực của các tổ chức tài chính và doanh nghiệp, phát triển nguồn nhân lực, và nâng cao nhận thức của cộng đồng.

Giải pháp thúc đẩy tài chính xanh

Như đã phân tích, thị trường tài chính xanh tại Việt Nam đang tiềm năng nhưng cũng tồn tại nhiều thách thức. Để khắc phục những hạn chế và thúc đẩy sự phát triển của thị trường này, cần triển khai đồng bộ các giải pháp sau:

Xây dựng và hoàn thiện khung khổ pháp lý:

 • Chính phủ cần ban hành các quy định chi tiết, rõ ràng về tiêu chuẩn, định nghĩa và phương thức đánh giá dự án xanh.
 • Xây dựng cơ chế khuyến khích, ưu đãi thuế cho các tổ chức tài chính phát triển sản phẩm, dịch vụ tài chính xanh.
 • Hoàn thiện khung khổ pháp lý về phát hành trái phiếu xanh, bảo hiểm xanh, tạo điều kiện cho các kênh huy động vốn xanh đa dạng hơn.

Nâng cao năng lực của các bên tham gia:

 • Ngân hàng Trung ương tổ chức các chương trình đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ các tổ chức tín dụng về thẩm định, quản lý rủi ro các dự án xanh.
 • Chính phủ và các tổ chức quốc tế hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực tiếp cận vốn xanh, minh bạch hóa thông tin môi trường, xã hội và quản trị (ESG).
 • Xây dựng đội ngũ chuyên gia tư vấn tài chính xanh hỗ trợ doanh nghiệp và các tổ chức tài chính trong quá trình huy động và sử dụng vốn xanh hiệu quả.

Khuyến khích các sản phẩm, dịch vụ tài chính xanh sáng tạo:

 • Khuyến khích các ngân hàng thương mại phát triển các sản phẩm cho vay xanh đa dạng, linh hoạt phù hợp với nhu cầu và rủi ro của từng dự án.
 • Nghiên cứu và triển khai các công cụ tài chính xanh sáng tạo như tái cấp vốn xanh (green refinancing), bảo hiểm rủi ro thiên tai cho các dự án xanh.
 • Ứng dụng công nghệ (FinTech) vào tài chính xanh để gia tăng hiệu quả thẩm định, quản lý dự án và minh bạch thông tin.

Nâng cao nhận thức cộng đồng:

 • Triển khai các chiến dịch truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp về tài chính xanh và lợi ích của nó đối với môi trường và phát triển bền vững.
 • Khuyến khích các tổ chức xã hội, các hiệp hội doanh nghiệp tham gia tuyên truyền, lan tỏa kiến thức về tài chính xanh.
 • Tạo dựng văn hóa doanh nghiệp chú trọng đến trách nhiệm xã hội, bảo vệ môi trường, thu hút các nhà đầu tư quan tâm đến yếu tố ESG.

Thu hút vốn đầu tư quốc tế:

 • Chính phủ cần xây dựng môi trường đầu tư an toàn, minh bạch, khuyến khích các tổ chức tài chính và quỹ đầu tư quốc tế tham gia vào thị trường tài chính xanh Việt Nam.
 • Nâng cao năng lực tiếp nhận và quản lý vốn đầu tư quốc tế, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn xanh cho các dự án ưu tiên về môi trường.
 • Tham gia các sáng kiến quốc tế về tài chính xanh, kết nối với các tổ chức tài chính quốc tế để tiếp cận nguồn vốn xanh và chia sẻ kinh nghiệm phát triển thị trường.

Bằng việc triển khai hiệu quả các giải pháp nêu trên, Việt Nam có thể tạo ra một hệ sinh thái Tài chính Xanh năng động, thu hút nguồn lực cho các dự án thân thiện với môi trường. Điều này góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu, xây dựng một tương lai xanh cho thế hệ mai sau.

Kết luận

Tài chính xanh đang trở thành xu hướng toàn cầu, khuyến khích hướng dẫn nguồn lực về phía nền kinh tế xanh và giảm thiểu ảnh hưởng môi trường. Bài viết này giới thiệu khái niệm, các hình thức, lợi ích và vai trò của các bên trong thị trường tài chính xanh. Chúng ta cũng đã xem xét cảnh quan, thách thức và cơ hội của tài chính xanh ở Việt Nam.

Cá nhân, tổ chức, và doanh nghiệp đều có thể góp phần vào sự phát triển của tài chính xanh. Doanh nghiệp nên áp dụng giải pháp xanh, minh bạch hóa thông tin môi trường để thu hút vốn xanh. Nhà đầu tư được khuyến khích đầu tư vào dự án xanh, mang lại lợi ích cho cả kinh tế và môi trường. Chính phủ và các bên liên quan cần phát triển khung pháp lý, nâng cao năng lực và khuyến khích sản phẩm, dịch vụ tài chính xanh sáng tạo.

Nhờ vào sự nỗ lực của chính phủ, doanh nghiệp, cộng đồng và các tổ chức quốc tế, thị trường tài chính xanh ở Việt Nam có tiềm năng phát triển mạnh. Điều này sẽ thúc đẩy nền kinh tế xanh, giảm ảnh hưởng biến đổi khí hậu và xây dựng tương lai bền vững cho các thế hệ tương lai.

Hy vọng bài viết chia sẻ thông tin về Tài chính xanh sẽ hữu ích với bạn!