Tổng quan về Thị trường Tín chỉ Carbon tại Việt Nam

Tổng quan về Thị trường Tín chỉ Carbon tại Việt Nam

Dù doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực năng lượng lớn hay nhỏ, thị trường tín chỉ carbon ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp. Việc tham gia vào thị trường này không chỉ giúp xác định mức độ tác động của hoạt động kinh doanh đối với môi trường mà còn tạo ra một hình ảnh tích cực về cam kết bảo vệ môi trường.

Tín chỉ carbon không chỉ là một phương tiện đo lường mức độ carbon phát thải, mà còn là một công cụ quản lý chiến lược giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về ảnh hưởng của họ đối với biến đổi khí hậu. Tham gia vào thị trường này có thể tạo ra một lợi thế cạnh tranh, đặc biệt là trong bối cảnh ngày càng tăng cường các biện pháp quản lý môi trường và yêu cầu về bảo vệ nguồn tài nguyên.

Hãy cùng VREnergy tìm hiểu rõ hơn về cơ chế mua bán, quy trình giao dịch, tiềm năng phát triển của thị trường tín chỉ Carbon tại Việt Nam nhé!

Quy định về Tín chỉ Carbon tại Việt Nam

tong quan ve thi truong tin chi carbon tai viet nam 1 min

Thị trường tín chỉ carbon tại Việt Nam được quy định tại Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ôzôn. Nghị định này quy định cụ thể về:

 • Nguyên tắc, mục tiêu, phạm vi, đối tượng áp dụng, cơ chế, chính sách, quy trình, thủ tục, phương thức thực hiện giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ôzôn;
 • Quản lý, giám sát, kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ôzôn.

Thị trường tín chỉ carbon được kỳ vọng sẽ là một công cụ quan trọng để thúc đẩy giảm phát thải khí nhà kính, góp phần bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Cơ chế và quy trình giao dịch Tín chỉ Carbon

Ở hiện tại, chúng ta vẫn đang trong giai đoạn xây dựng nền tảng cho thị trường vận hành cũng như thành lập và tổ chức vận hành thí điểm sàn giao dịch tín chỉ Carbon. hướng dẫn chính thức vận hành sàn giao dịch tín chỉ carbon vào năm 2028.

Vậy chúng ta sẽ có những cơ chế và quy trình gì để tiếp cận thị trường tín chỉ carbon sắp tới:

Cơ chế mua bán Tín chỉ Carbon

Thị trường tín chỉ carbon là một thị trường phi tập trung, trong đó các bên tham gia tự do mua bán, trao đổi tín chỉ carbon với nhau. Các bên tham gia thị trường tín chỉ carbon bao gồm:

 • Các doanh nghiệp phát thải khí nhà kính: Doanh nghiệp phát thải khí nhà kính có thể mua tín chỉ carbon để bù đắp cho lượng phát thải khí nhà kính của mình.
 • Các doanh nghiệp giảm phát thải khí nhà kính: Doanh nghiệp giảm phát thải khí nhà kính có thể bán tín chỉ carbon để thu lợi nhuận từ việc giảm phát thải khí nhà kính của mình.
 • Các tổ chức tài chính: Các tổ chức tài chính có thể tham gia thị trường tín chỉ carbon để đầu tư vào các dự án giảm phát thải khí nhà kính.

Việc mua bán tín chỉ carbon được thực hiện thông qua sàn giao dịch tín chỉ carbon. Tại Việt Nam, Trung tâm Phát triển và ứng dụng công nghệ môi trường (CEMT) là đơn vị được Bộ Tài nguyên và Môi trường giao nhiệm vụ tổ chức vận hành sàn giao dịch tín chỉ carbon.

Giá tín chỉ carbon

Giá tín chỉ carbon được xác định trên cơ sở cung cầu của thị trường. Giá tín chỉ carbon có thể thay đổi theo thời gian và phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm:

 • Lượng phát thải khí nhà kính của doanh nghiệp;
 • Chính sách về giảm phát thải khí nhà kính của Chính phủ;
 • Nhu cầu mua tín chỉ carbon của các doanh nghiệp khác.

Quy trình giao dịch tín chỉ Carbon tại Việt Nam

tong quan ve thi truong tin chi carbon tai viet nam 2 min

Tại Việt Nam, quy trình giao dịch tín chỉ carbon được quy định tại Điều 58 Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ôzôn.

Quy trình giao dịch tín chỉ carbon tại Việt Nam bao gồm các bước sau:

 1. Tổ chức phát triển dự án gửi hồ sơ đề nghị cấp tín chỉ carbon đến Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 2. Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định hồ sơ đề nghị cấp tín chỉ carbon.
 3. Bộ Tài nguyên và Môi trường ra quyết định cấp hoặc không cấp tín chỉ carbon.
 4. Tổ chức phát triển dự án đăng ký tín chỉ carbon tại Trung tâm Phát triển và ứng dụng công nghệ môi trường (CEMT).
 5. CEMT kiểm tra hồ sơ đăng ký tín chỉ carbon.
 6. CEMT cấp mã số tín chỉ carbon.
 7. Tổ chức phát triển dự án bán tín chỉ carbon trên sàn giao dịch tín chỉ carbon.
 8. Bên mua tín chỉ carbon thanh toán tiền cho bên bán tín chỉ carbon.
 9. CEMT xác nhận giao dịch tín chỉ carbon.

Quy trình giao dịch tín chỉ carbon tại Việt Nam đang được triển khai thí điểm từ năm 2023. Sàn giao dịch tín chỉ carbon của CEMT dự kiến sẽ được vận hành chính thức vào năm 2024.

Thị trường Tín chỉ Carbon tại Việt Nam hiện tại

Thị trường tín chỉ carbon tại Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn phát triển ban đầu. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, thị trường đã có những bước phát triển tích cực.

Số lượng và giá trị Tín chỉ Carbon được giao dịch

Tại Việt Nam, thị trường tín chỉ carbon vẫn đang trong giai đoạn phát triển ban đầu. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, thị trường đã có những bước phát triển tích cực.

Theo thống kê của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong giai đoạn 2022-2023, tổng số lượng tín chỉ carbon được cấp tại Việt Nam là 1,2 triệu tín chỉ, trong đó, 1,1 triệu tín chỉ là tín chỉ giảm phát thải và 100.000 tín chỉ là tín chỉ bù đắp phát thải.

Giá trị tín chỉ carbon tại Việt Nam trong giai đoạn 2022-2023 dao động từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng/tín chỉ. Giá trị tín chỉ carbon có thể thay đổi theo thời gian và phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm:

 • Lượng phát thải khí nhà kính của doanh nghiệp;
 • Chính sách về giảm phát thải khí nhà kính của Chính phủ;
 • Nhu cầu mua tín chỉ carbon của các doanh nghiệp khác.

Ngành công nghiệp nổi bật trong Thị trường Tín chỉ Carbon

Tại Việt Nam, ngành công nghiệp nổi bật trong thị trường tín chỉ carbon là ngành năng lượng. Các dự án giảm phát thải khí nhà kính trong ngành năng lượng chiếm tỷ lệ cao nhất trong tổng số tín chỉ carbon được cấp tại Việt Nam.

Ngoài ngành năng lượng, các ngành công nghiệp khác cũng có tiềm năng phát triển thị trường tín chỉ carbon, bao gồm:

 • Nông nghiệp
 • Lâm nghiệp
 • Xây dựng
 • Giao thông vận tải

Tiềm năng phát triển của Thị trường Tín chỉ Carbon tại Việt Nam

lua chon pin nang luong mat troi 1 min

Thị trường tín chỉ carbon tại Việt Nam có tiềm năng phát triển lớn. Theo dự báo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, nhu cầu tín chỉ carbon tại Việt Nam sẽ tăng lên đáng kể trong những năm tới.

Nguyên nhân là do:

 • Việt Nam là một trong những quốc gia phát thải khí nhà kính lớn nhất trên thế giới.
 • Chính phủ Việt Nam đang đẩy mạnh các biện pháp giảm phát thải khí nhà kính.
 • Các doanh nghiệp Việt Nam ngày càng có ý thức hơn về trách nhiệm xã hội và môi trường.

Để phát triển thị trường tín chỉ carbon, Chính phủ Việt Nam cần tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tham gia thị trường. Đồng thời, cần đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về thị trường tín chỉ carbon cho các doanh nghiệp và người dân.

Tương lai của Thị trường Tín chỉ Carbon tại Việt Nam

Thị trường tín chỉ carbon tại Việt Nam được kỳ vọng sẽ có những bước phát triển mạnh mẽ trong tương lai. Dự kiến, nhu cầu tín chỉ carbon tại Việt Nam sẽ tăng lên đáng kể trong những năm tới, do các yếu tố sau:

 • Việt Nam là một trong những quốc gia phát thải khí nhà kính lớn nhất trên thế giới. Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới, Việt Nam là quốc gia phát thải khí nhà kính thứ 20 trên thế giới, với tổng lượng phát thải khí nhà kính trong năm 2022 là 283 triệu tấn CO2e.
 • Chính phủ Việt Nam đang đẩy mạnh các biện pháp giảm phát thải khí nhà kính. Trong tháng 10 năm 2022, Chính phủ Việt Nam đã phê duyệt Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó đặt mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính về mức 0 vào năm 2050.
 • Các doanh nghiệp Việt Nam ngày càng có ý thức hơn về trách nhiệm xã hội và môi trường. Các doanh nghiệp đang tìm kiếm các giải pháp để giảm phát thải khí nhà kính, và thị trường tín chỉ carbon là một trong những giải pháp khả thi.

Thị trường tín chỉ carbon tại Việt Nam có tiềm năng phát triển lớn. Để thị trường phát triển hiệu quả, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa Chính phủ, doanh nghiệp và các tổ chức liên quan.

Trên đây là một số thông tin tổng quan về thị trường tín chỉ carbon tại Việt Nam, từ đây đến hết năm 2027, Bộ Tài chính sẽ tập trung xây dựng các hệ thống quy định, chính sách tạo nền tảng cho thị trường