Việt Nam dự kiến vận hành sàn giao dịch tín chỉ carbon trong năm 2028

Việt Nam dự kiến vận hành sàn giao dịch tín chỉ carbon trong năm 2028

Việt Nam đặt mục tiêu đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Để đạt được mục tiêu này, Việt Nam đang từng bước phát triển thị trường carbon trong nước. Theo lộ trình của Chính phủ, Việt Nam sẽ vận hành sàn giao dịch tín chỉ carbon chính thức vào năm 2028.

Trong bài viết hôm nay, mời mọi người tìm hiểu thông tin về vận hành tín chỉ carbon tại Việt Nam sẽ diễn ra như thế nào? Cơ hội mang lại là gì? Đâu là những khó khăn sẽ gặp phải? 

Việt Nam dự kiến vận hành sàn giao dịch tín chỉ carbon trong năm 2028: Cơ hội hay thách thức

Tín chỉ carbon là một đơn vị tài chính tượng trưng cho một tấn khí nhà kính đã được giảm thiểu hoặc loại bỏ khỏi khí quyển. Tín chỉ carbon có thể được mua bán trên thị trường carbon.

Thị trường carbon là một cơ chế kinh tế nhằm khuyến khích các tổ chức và cá nhân giảm phát thải khí nhà kính. Các tổ chức và cá nhân có thể tạo ra tín chỉ carbon thông qua các dự án giảm phát thải, chẳng hạn như trồng rừng, sử dụng năng lượng tái tạo, hoặc tiết kiệm năng lượng. Các tổ chức và cá nhân có nhu cầu giảm phát thải có thể mua tín chỉ carbon từ các tổ chức và cá nhân tạo ra tín chỉ.

viet nam du kien van hanh san giao dich tin chi carbon trong nam 2028 1 min

Việc vận hành thị trường tín chỉ carbon mang lại nhiều cơ hội cho Việt Nam, bao gồm:

 • Giúp Việt Nam giảm phát thải khí nhà kính

Như bạn đã đề cập, tín chỉ carbon là một công cụ hiệu quả để giảm phát thải khí nhà kính. Các doanh nghiệp có thể giảm phát thải khí nhà kính bằng cách đầu tư vào các dự án giảm phát thải, chẳng hạn như dự án trồng rừng, dự án điện mặt trời

Sau khi giảm phát thải, các doanh nghiệp có thể bán tín chỉ carbon cho các doanh nghiệp khác có nhu cầu giảm phát thải. Điều này sẽ tạo động lực cho các doanh nghiệp đầu tư vào các dự án giảm phát thải, từ đó giúp Việt Nam giảm tổng lượng phát thải khí nhà kính.

 • Tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước

Việt Nam sẽ thu phí từ các doanh nghiệp mua tín chỉ carbon. Nguồn thu này có thể được sử dụng để hỗ trợ các dự án giảm phát thải, hoặc để đầu tư phát triển kinh tế – xã hội theo hướng bền vững.

 • Hợp tác quốc tế

Thị trường carbon giúp Việt Nam kết nối với các thị trường carbon quốc tế. Điều này sẽ tạo điều kiện cho Việt Nam mua bán tín chỉ carbon với các quốc gia khác, cũng như tham gia các thỏa thuận quốc tế về giảm phát thải khí nhà kính.

 • Thúc đẩy các hoạt động kinh tế bền vững

Tín chỉ carbon tạo ra cơ chế kinh tế để khuyến khích các tổ chức và cá nhân thực hiện các hoạt động kinh tế bền vững, chẳng hạn như sử dụng năng lượng tái tạo, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường… Điều này sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội theo hướng bền vững.

Tạo cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia thị trường carbon toàn cầu

Thị trường tín chỉ carbon toàn cầu đang phát triển nhanh chóng. Theo Ngân hàng Thế giới, giá trị của thị trường carbon toàn cầu đã tăng từ 100 tỷ USD vào năm 2020 lên 140 tỷ USD vào năm 2021. Dự kiến, thị trường này sẽ tiếp tục tăng trưởng trong những năm tới.

Các doanh nghiệp Việt Nam có thể tham gia thị trường carbon toàn cầu để thu lợi nhuận từ việc giảm phát thải khí nhà kính. Các doanh nghiệp có thể giảm phát thải khí nhà kính bằng cách đầu tư vào các dự án giảm phát thải, chẳng hạn như dự án trồng rừng, dự án sử dụng năng lượng tái tạo…

Sau khi giảm phát thải, các doanh nghiệp có thể bán tín chỉ carbon cho các doanh nghiệp khác có nhu cầu giảm phát thải. Các doanh nghiệp mua tín chỉ carbon thường là các doanh nghiệp lớn, có hoạt động sản xuất kinh doanh phát thải nhiều khí nhà kính.

viet nam du kien van hanh san giao dich tin chi carbon trong nam 2028 2 min

Để tham gia thị trường carbon toàn cầu, các doanh nghiệp Việt Nam cần đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Có dự án giảm phát thải được chứng nhận bởi các tổ chức uy tín.
 • Có khả năng cung cấp tín chỉ carbon với số lượng và chất lượng đáp ứng nhu cầu của thị trường.
 • Có khả năng cạnh tranh về giá cả và chất lượng với các doanh nghiệp nước ngoài.

Các doanh nghiệp Việt Nam có thể tham gia thị trường carbon toàn cầu thông qua các kênh sau:

 • Trực tiếp tham gia thị trường thông qua các sàn giao dịch tín chỉ carbon.
 • Tham gia các dự án giảm phát thải do các tổ chức quốc tế triển khai.
 • Tham gia các hợp đồng mua bán tín chỉ carbon với các doanh nghiệp nước ngoài.

Để thúc đẩy các doanh nghiệp Việt Nam tham gia thị trường carbon toàn cầu, Chính phủ cần có các chính sách hỗ trợ, bao gồm:

 • Xây dựng khung pháp lý đầy đủ, minh bạch, và phù hợp với thông lệ quốc tế.
 • Tăng cường hợp tác quốc tế để học hỏi kinh nghiệm của các quốc gia khác.
 • Cung cấp các nguồn lực hỗ trợ, chẳng hạn như đào tạo, tư vấn, và vốn vay.

Việc tham gia thị trường carbon toàn cầu sẽ tạo cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam:

 • Thu lợi nhuận từ việc giảm phát thải khí nhà kính.
 • Tăng cường khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường quốc tế.
 • Góp phần giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ môi trường.

Thúc đẩy phát triển kinh tế xanh

Thị trường carbon là một động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xanh. Thị trường carbon tạo ra cơ chế kinh tế để khuyến khích các tổ chức và cá nhân thực hiện các hoạt động kinh tế bền vững.

Khi các doanh nghiệp đầu tư vào các dự án kinh tế xanh, họ có thể giảm phát thải khí nhà kính và thu lợi nhuận từ việc bán tín chỉ carbon. Điều này sẽ tạo động lực cho các doanh nghiệp đầu tư vào các dự án kinh tế xanh, từ đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xanh.

Khó khăn của việc vận hành tín chỉ carbon

Việc vận hành thị trường tín chỉ carbon là một quá trình phức tạp và gặp phải nhiều thách thức. Dưới đây là một số khó khăn chúng ta có thể gặp phải:

Kiến thức và thông tin về thị trường carbon còn hạn chế:

Nhiều doanh nghiệp Việt Nam chưa có kiến thức và thông tin đầy đủ về thị trường carbon. Điều này khiến các doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc tham gia thị trường carbon, chẳng hạn như:

 • Không biết cách xác định lượng khí nhà kính đã được giảm thiểu hoặc loại bỏ.
 • Không biết cách chứng nhận các dự án giảm phát thải.
 • Không biết cách mua bán tín chỉ carbon.

Để giải quyết thách thức này, cần có các chương trình đào tạo, truyền thông để nâng cao nhận thức của doanh nghiệp về thị trường carbon.

Khả năng chuyển đổi xanh của doanh nghiệp còn chậm:

Nhiều doanh nghiệp Việt Nam vẫn sử dụng công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường. Điều này khiến các doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc giảm phát thải khí nhà kính.

Để giải quyết thách thức này, cần có các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi sang công nghệ xanh, chẳng hạn như:

 • Chính sách ưu đãi về thuế, vốn vay.
 • Chính sách hỗ trợ chuyển giao công nghệ.

Rủi ro gian lận, trục lợi:

Thị trường carbon là một thị trường tiềm ẩn nhiều rủi ro gian lận, trục lợi. Các doanh nghiệp có thể gian lận trong việc xác định lượng khí nhà kính đã được giảm thiểu hoặc loại bỏ, hoặc tạo ra các dự án giảm phát thải không thực tế để thu lợi nhuận.

Để giải quyết thách thức này, cần có các quy định chặt chẽ về việc xác định và chứng nhận các dự án giảm phát thải. Các cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra, giám sát để phát hiện và xử lý các hành vi gian lận, trục lợi.

viet nam du kien van hanh san giao dich tin chi carbon trong nam 2028 3 min

Ngoài ra, thị trường tín chỉ carbon còn gặp phải một số thách thức khác, chẳng hạn như:

 • Việc xác định giá trị của tín chỉ carbon còn chưa thống nhất.
 • Thị trường tín chỉ carbon còn nhỏ, chưa có tính thanh khoản cao.
 • Thị trường tín chỉ carbon có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố kinh tế, chính trị.

Kết luận

Việc vận hành thị trường tín chỉ carbon là một bước quan trọng trong quá trình giảm phát thải khí nhà kính và phát triển kinh tế xanh của Việt Nam. Thị trường carbon tạo ra cơ chế kinh tế để khuyến khích các tổ chức và cá nhân giảm phát thải khí nhà kính, từ đó góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu.

Với sự nỗ lực của các cơ quan chức năng, doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế, Việt Nam có thể khắc phục những thách thức và vận hành thị trường tín chỉ carbon một cách hiệu quả, góp phần giảm phát thải khí nhà kính và phát triển kinh tế xanh.