Những quy định về tín chỉ carbon: Hiểu rõ để tham gia

Những quy định về tín chỉ carbon: Hiểu rõ để tham gia
Tín chỉ carbon là đơn vị đo lường khí nhà kính, đang thu hút sự quan tâm của doanh nghiệp tại Việt Nam. Từ thực tế của các nước quốc tế, Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường hoạch đinh một số cơ chế khuyến khích các cá nhân và tổ chức tham gia vào công cuộc giảm phát thải khí nhà kính.

Các doanh nghiệp năng lượng tái tạo và vận tải sạch nổi bật trong việc giảm phát thải và đạt được tín chỉ carbon. Tham gia vào hệ thống này không chỉ mang lại lợi ích về môi trường mà còn tăng cường uy tín và hiệu suất kinh tế. Mỗi cá nhân, thông qua việc tham gia, đóng góp vào mục tiêu xây dựng một tương lai bền vững và giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực của chúng ta đối với hành tinh.

Vậy những quy định về tín chỉ carbon cần hiểu rõ là gì? Hãy cùng VREnergy tìm hiểu chi tiết nhé!

Quy định về tín chỉ carbon tại Việt Nam

nhung quy dinh ve tin chi carbon 1 min

Để tín chỉ carbon có thể được giao dịch trên thị trường, cơ quan chức năng đã tạo ra cơ chế khuyến khích các tổ chức và cá nhân tham gia vào các hoạt động giảm phát thải khí nhà kính như sau:

Cơ quan quản lý và quy định liên quan

Cơ quan quản lý chính về tín chỉ carbon tại Việt Nam là Bộ Tài nguyên và Môi trường. Bộ này có trách nhiệm xây dựng, ban hành các quy định về tín chỉ carbon, tổ chức thực hiện các hoạt động trao đổi, bù trừ tín chỉ carbon, quản lý sàn giao dịch tín chỉ carbon,…

Các quy định liên quan đến tín chỉ carbon tại Việt Nam bao gồm:

 • Luật Bảo vệ môi trường năm 2020
 • Nghị định số 06/2022/NĐ-CP quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ôzôn
 • Thông tư số 01/2022/TT-BTNMT hướng dẫn thực hiện Nghị định số 06/2022/NĐ-CP quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ôzôn

Mục tiêu và cam kết của Việt Nam về giảm lượng carbon thải

Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu. Để ứng phó với tình trạng này, Việt Nam đã đặt ra các mục tiêu và cam kết về giảm lượng carbon thải như sau:

 • Mục tiêu chung: Đến năm 2050, Việt Nam phấn đấu đạt mức phát thải ròng bằng 0.
 • Mục tiêu cụ thể: Giảm 27% lượng phát thải khí nhà kính so với kịch bản phát triển thông thường vào năm 2030; Giảm 45% lượng phát thải khí nhà kính so với kịch bản phát triển thông thường vào năm 2030, nếu có sự hỗ trợ quốc tế về tài chính và công nghệ.

Để đạt được các mục tiêu này, Việt Nam đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó có việc phát triển thị trường tín chỉ carbon. Thị trường tín chỉ carbon là một cơ chế kinh tế quan trọng nhằm khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp giảm phát thải khí nhà kính.

Tại Việt Nam, thị trường tín chỉ carbon đang trong giai đoạn thí điểm. Chính phủ Việt Nam đặt mục tiêu thí điểm thành công thị trường tín chỉ carbon vào năm 2025 và vận hành chính thức từ năm 2028.

Việc phát triển thị trường tín chỉ carbon tại Việt Nam có ý nghĩa quan trọng trong việc giảm lượng carbon thải, góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu. Thị trường này cũng tạo ra cơ hội cho các tổ chức, doanh nghiệp giảm chi phí phát thải, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.

Quy định về ghi nhận và xác nhận tín chỉ carbon

nhung quy dinh ve tin chi carbon 2 min

Tín chỉ carbon là đơn vị đo lường lượng khí nhà kính được giảm thiểu hoặc loại bỏ khỏi khí quyển. Tín chỉ carbon có thể được tạo ra từ các hoạt động giảm thiểu phát thải khí nhà kính, chẳng hạn như:

 • Trồng rừng
 • Sử dụng năng lượng tái tạo
 • Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng
 • Giảm thiểu chất thải

Tại Việt Nam, quy định về ghi nhận và xác nhận tín chỉ carbon được quy định tại Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và Nghị định số 06/2022/NĐ-CP quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ôzôn.

Quy trình ghi nhận và xác nhận tín chỉ carbon được thực hiện theo 4 bước sau:

Bước 1: Đánh giá khả năng tạo tín chỉ carbon

Bước này nhằm xác định khả năng tạo tín chỉ carbon của dự án, bao gồm các thông tin sau:

 • Loại dự án
 • Quy mô dự án
 • Lượng khí nhà kính dự kiến được giảm thiểu hoặc loại bỏ

Bước 2: Đo lường và báo cáo lượng khí nhà kính

Bước này nhằm thu thập dữ liệu và thực hiện các phép tính để xác định lượng khí nhà kính đã được giảm thiểu hoặc loại bỏ.

Bước 3: Thẩm định tính xác thực của dữ liệu

Bước này nhằm đánh giá tính xác thực của dữ liệu đo lường và báo cáo.

Bước 4: Xác nhận tín chỉ carbon

Bước này nhằm cấp giấy xác nhận tín chỉ carbon cho dự án.

Về lượng khí nhà kinh sẽ có tiêu chuẩn và phương pháp đo lường theo quy định. Các tiêu chuẩn và phương pháp đo lường carbon được sử dụng để đảm bảo tính chính xác và thống nhất của các phép đo. Tại Việt Nam, tiêu chuẩn và phương pháp đo lường carbon được quy định tại Thông tư số 17/2022/TT-BTNMT quy định về kỹ thuật đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và kiểm kê khí nhà kính lĩnh vực quản lý chất thải.

Thông tư này quy định các tiêu chuẩn và phương pháp đo lường carbon cho các lĩnh vực sau:

 • Làng nghề và sản xuất nông nghiệp
 • Xử lý và tái chế chất thải
 • Năng lượng
 • Giao thông vận tải
 • Công nghiệp
 • Xây dựng
 • Tài nguyên thiên nhiên

Ghi nhận và xác nhận tín chỉ carbon là một quy trình quan trọng để đảm bảo chất lượng của tín chỉ carbon. Quy trình này được thực hiện theo các quy định của pháp luật và các tiêu chuẩn quốc tế.

Quy định về giao dịch và sử dụng tín chỉ carbon

Tại Việt Nam, quy định về giao dịch tín chỉ carbon được quy định tại Nghị định số 06/2022/NĐ-CP quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ôzôn.

Theo quy định này, giao dịch tín chỉ carbon được thực hiện thông qua sàn giao dịch tín chỉ carbon. Sàn giao dịch tín chỉ carbon là trung tâm xử lý các giao dịch về mua, bán tín chỉ carbon, hạn ngạch phát thải khí nhà kính và đấu giá, vay mượn, nộp trả, chuyển giao hạn ngạch phát thải khí nhà kính.

Các đối tượng được phép giao dịch tín chỉ carbon bao gồm:

 • Doanh nghiệp có phát thải khí nhà kính
 • Doanh nghiệp có dự án tạo tín chỉ carbon
 • Các tổ chức, cá nhân khác có nhu cầu mua, bán tín chỉ carbon

Quy trình giao dịch tín chỉ carbon

Quy trình giao dịch tín chỉ carbon được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Đăng ký giao dịch

Các đối tượng có nhu cầu giao dịch tín chỉ carbon phải đăng ký với sàn giao dịch tín chỉ carbon.

Bước 2: Tìm kiếm đối tác

Các đối tượng có nhu cầu mua, bán tín chỉ carbon có thể tìm kiếm đối tác trên sàn giao dịch tín chỉ carbon hoặc thông qua các kênh khác.

Bước 3: Thương lượng và ký hợp đồng

Hai bên mua và bán tín chỉ carbon tiến hành thương lượng và ký hợp đồng mua bán tín chỉ carbon.

Bước 4: Thanh toán và giao nhận tín chỉ carbon

Hai bên mua và bán tín chỉ carbon tiến hành thanh toán và giao nhận tín chỉ carbon theo thỏa thuận trong hợp đồng.

Cách sử dụng tín chỉ carbon để giảm carbon thải

Tín chỉ carbon có thể được sử dụng để giảm carbon thải theo một số cách sau:

 • Mua tín chỉ carbon từ các dự án giảm thiểu phát thải khí nhà kính. Đây là cách phổ biến nhất để sử dụng tín chỉ carbon để giảm carbon thải.
 • Sử dụng tín chỉ carbon để bù đắp cho lượng phát thải khí nhà kính của doanh nghiệp.
 • Sử dụng tín chỉ carbon để phát triển các dự án giảm thiểu phát thải khí nhà kính.

Mua tín chỉ carbon từ các dự án giảm thiểu phát thải khí nhà kính

Khi mua tín chỉ carbon từ các dự án giảm thiểu phát thải khí nhà kính, doanh nghiệp sẽ bù đắp cho lượng phát thải khí nhà kính của mình bằng cách hỗ trợ các dự án này tiếp tục hoạt động. Các dự án giảm thiểu phát thải khí nhà kính có thể bao gồm:

 • Trồng rừng
 • Sử dụng năng lượng tái tạo
 • Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng
 • Giảm thiểu chất thải

Sử dụng tín chỉ carbon để bù đắp cho lượng phát thải khí nhà kính của doanh nghiệp

Doanh nghiệp có thể sử dụng tín chỉ carbon để bù đắp cho lượng phát thải khí nhà kính của mình. Khi sử dụng tín chỉ carbon để bù đắp, doanh nghiệp sẽ không phải chịu các khoản phạt do phát thải vượt quá hạn ngạch.

Sử dụng tín chỉ carbon để phát triển các dự án giảm thiểu phát thải khí nhà kính

nhung quy dinh ve tin chi carbon 3 min

Doanh nghiệp có thể sử dụng tín chỉ carbon để phát triển các dự án giảm thiểu phát thải khí nhà kính. Điều này sẽ giúp doanh nghiệp giảm thiểu phát thải khí nhà kính từ chính hoạt động của mình.

Giao dịch và sử dụng tín chỉ carbon là một trong những giải pháp quan trọng để giảm thiểu phát thải khí nhà kính. Việc thực hiện đúng quy định về giao dịch và sử dụng tín chỉ carbon sẽ góp phần đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả của thị trường carbon.

Quy định về giám sát và báo cáo tín chỉ carbon

Hệ thống giám sát và báo cáo tín chỉ carbon là hệ thống bao gồm các quy trình, thủ tục và công cụ cần thiết để giám sát và báo cáo lượng khí nhà kính được giảm thiểu hoặc loại bỏ từ các dự án tạo tín chỉ carbon.

Hệ thống giám sát và báo cáo tín chỉ carbon bao gồm hai thành phần chính:

 • Giám sát: Giám sát là quá trình thu thập dữ liệu về lượng khí nhà kính được giảm thiểu hoặc loại bỏ từ các dự án tạo tín chỉ carbon.
 • Báo cáo: Báo cáo là quá trình cung cấp thông tin về kết quả giám sát cho các bên liên quan.

Các yêu cầu và tiêu chuẩn báo cáo tín chỉ carbon

Các yêu cầu và tiêu chuẩn báo cáo tín chỉ carbon được quy định tại các văn bản pháp luật và các tiêu chuẩn quốc tế.

Tại Việt Nam, các yêu cầu và tiêu chuẩn báo cáo tín chỉ carbon được quy định tại Nghị định số 06/2022/NĐ-CP quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn.

Theo quy định này, các yêu cầu và tiêu chuẩn báo cáo tín chỉ carbon bao gồm các nội dung sau:

 • Thông tin về dự án tạo tín chỉ carbon: Tên dự án, địa điểm, chủ dự án, mục tiêu dự án, kế hoạch thực hiện dự án và kết quả thực hiện dự án.
 • Thông tin về lượng khí nhà kính được giảm thiểu hoặc loại bỏ: Loại khí nhà kính, lượng khí nhà kính được giảm thiểu hoặc loại bỏ, phương pháp đo lường và tính toán lượng khí nhà kính được giảm thiểu hoặc loại bỏ.
 • Thông tin về các yếu tố rủi ro và không chắc chắn: Các yếu tố rủi ro và không chắc chắn có thể ảnh hưởng đến lượng khí nhà kính được giảm thiểu hoặc loại bỏ.

Các tiêu chuẩn quốc tế về báo cáo tín chỉ carbon bao gồm:

 • Theo dõi và báo cáo tín chỉ carbon (VCS)
 • Chuẩn mực quốc tế về tín chỉ carbon (Gold Standard)
 • Tiêu chuẩn về tín chỉ carbon (CER)

Hệ thống giám sát và báo cáo tín chỉ carbon là một thành phần quan trọng của thị trường carbon. Việc thực hiện đúng quy định về giám sát và báo cáo tín chỉ carbon sẽ góp phần đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả của thị trường carbon.

Quy định về chuỗi cung ứng tín chỉ carbon

Chuỗi cung ứng tín chỉ carbon là một chuỗi các hoạt động liên quan đến việc tạo ra, xác nhận, giao dịch và sử dụng tín chỉ carbon.

Quy trình và yêu cầu của chuỗi cung ứng tín chỉ carbon được quy định tại các văn bản pháp luật và các tiêu chuẩn quốc tế.

Tại Việt Nam, quy trình và yêu cầu của chuỗi cung ứng tín chỉ carbon được quy định tại Nghị định số 06/2022/NĐ-CP quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ôzôn.

Theo quy định này, quy trình và yêu cầu của chuỗi cung ứng tín chỉ carbon bao gồm các bước sau:

Bước 1: Khởi tạo dự án

Bước này nhằm xác định khả năng tạo tín chỉ carbon của dự án, bao gồm các thông tin sau:

 • Loại dự án
 • Quy mô dự án
 • Lượng khí nhà kính dự kiến được giảm thiểu hoặc loại bỏ

Bước 2: Đăng ký dự án

Bước này nhằm đăng ký dự án với cơ quan có thẩm quyền.

Bước 3: Thực hiện dự án

Bước này nhằm thực hiện các hoạt động giảm thiểu hoặc loại bỏ khí nhà kính theo kế hoạch của dự án.

Bước 4: Giám sát và báo cáo

Bước này nhằm giám sát và báo cáo lượng khí nhà kính được giảm thiểu hoặc loại bỏ từ dự án.

Bước 5: Xác nhận tín chỉ carbon

Bước này nhằm xác nhận lượng tín chỉ carbon được tạo ra từ dự án.

Bước 6: Giao dịch và sử dụng tín chỉ carbon

Bước này nhằm giao dịch và sử dụng tín chỉ carbon.

Các yêu cầu của chuỗi cung ứng tín chỉ carbon bao gồm:

 • Tính minh bạch: Toàn bộ thông tin về dự án tạo tín chỉ carbon phải được công khai và minh bạch.
 • Tính xác thực: Lượng tín chỉ carbon được tạo ra từ dự án phải được xác thực bởi các tổ chức độc lập.
 • Tính bền vững: Các dự án tạo tín chỉ carbon phải được thiết kế và thực hiện một cách bền vững.

Các bước để tham gia chương trình tín chỉ carbon

hop dong dien mat troi la gi 3 min

Tham gia chương trình tín chỉ carbon là một cách để các tổ chức, cá nhân có thể đóng góp vào việc giảm thiểu phát thải khí nhà kính. Để tham gia chương trình này, các tổ chức, cá nhân cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Tìm hiểu quy định và tiêu chuẩn của chương trình

Trước khi tham gia chương trình tín chỉ carbon, các tổ chức, cá nhân cần tìm hiểu kỹ các quy định và tiêu chuẩn của chương trình. Điều này sẽ giúp các tổ chức, cá nhân hiểu rõ về các yêu cầu cần thiết để tham gia chương trình và đảm bảo rằng các hoạt động giảm carbon thải của mình đáp ứng được các tiêu chuẩn của chương trình.

Bước 2: Lập kế hoạch và triển khai các hoạt động giảm carbon thải

Sau khi tìm hiểu kỹ các quy định và tiêu chuẩn của chương trình, các tổ chức, cá nhân cần lập kế hoạch và triển khai các hoạt động giảm carbon thải. Các hoạt động giảm carbon thải có thể bao gồm:

 • Trồng rừng
 • Sử dụng năng lượng tái tạo
 • Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng
 • Giảm thiểu chất thải

Các tổ chức, cá nhân cần lựa chọn các hoạt động giảm carbon thải phù hợp với điều kiện thực tế của mình.

Khi lập kế hoạch và triển khai các hoạt động giảm carbon thải, các tổ chức, cá nhân cần lưu ý các vấn đề sau:

 • Xác định mục tiêu giảm carbon thải: Các tổ chức, cá nhân cần xác định mục tiêu giảm carbon thải của mình là bao nhiêu. Mục tiêu này cần phù hợp với điều kiện thực tế của tổ chức, cá nhân và các yêu cầu của chương trình tín chỉ carbon.
 • Lựa chọn các hoạt động giảm carbon thải phù hợp: Các tổ chức, cá nhân cần lựa chọn các hoạt động giảm carbon thải phù hợp với điều kiện thực tế của mình. Các hoạt động này cần có hiệu quả giảm carbon thải cao và có khả năng bền vững.
 • Thiết lập kế hoạch triển khai cụ thể: Các tổ chức, cá nhân cần thiết lập kế hoạch triển khai cụ thể cho các hoạt động giảm carbon thải. Kế hoạch này cần bao gồm các nội dung như: mục tiêu, phạm vi, thời gian thực hiện, nguồn lực cần thiết,…
 • Theo dõi và đánh giá hiệu quả: Các tổ chức, cá nhân cần theo dõi và đánh giá hiệu quả của các hoạt động giảm carbon thải. Điều này sẽ giúp các tổ chức, cá nhân kịp thời điều chỉnh kế hoạch triển khai nếu cần thiết.

Việc tham gia chương trình tín chỉ carbon là một cơ hội để các tổ chức, cá nhân đóng góp vào việc giảm thiểu phát thải khí nhà kính và bảo vệ môi trường. Bằng cách thực hiện các hoạt động giảm carbon thải, các tổ chức, cá nhân có thể tạo ra các tín chỉ carbon và giao dịch trên thị trường tín chỉ carbon.

Bước 3: Đăng ký dự án và giám sát, báo cáo

Sau khi triển khai các hoạt động giảm carbon thải, các tổ chức, cá nhân cần đăng ký dự án với cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời, các tổ chức, cá nhân cần thực hiện giám sát và báo cáo lượng carbon được giảm thiểu hoặc loại bỏ từ dự án.

Bước 4: Xác nhận và giao dịch tín chỉ carbon

Sau khi giám sát và báo cáo, lượng carbon được giảm thiểu hoặc loại bỏ từ dự án sẽ được tổ chức xác nhận đánh giá. Nếu lượng carbon được giảm thiểu hoặc loại bỏ đáp ứng các tiêu chuẩn của chương trình, tổ chức xác nhận sẽ cấp giấy xác nhận tín chỉ carbon cho dự án.

Các tổ chức, cá nhân có thể giao dịch tín chỉ carbon trên sàn giao dịch tín chỉ carbon hoặc thông qua các kênh khác.

Kết luận

Tín chỉ carbon là một công cụ kinh tế quan trọng để giảm thiểu phát thải khí nhà kính và bảo vệ môi trường. Việc tham gia tín chỉ carbon có tầm quan trọng như sau:

Tham gia tín chỉ carbon là một cách để các tổ chức, cá nhân có thể đóng góp vào việc bảo vệ môi trường và hạn chế biến đổi khí hậu. Việc tham gia tín chỉ carbon có thể thúc đẩy các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phát triển một cách bền vững.