Privacy Policy

Tại VREnergy, chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của người dùng. Chính sách bảo mật này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi qua trang web và/hoặc ứng dụng của chúng tôi.

1/ INFORMATION GATHERING

Chúng tôi có thể thu thập các thông tin sau:

 • Tên
 • Địa chỉ email
 • Địa chỉ bưu điện
 • Số điện thoại

2/ USING INFORMATION

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin mà chúng tôi thu thập để thực hiện các mục đích sau:

 • Cung cấp và cải thiện dịch vụ của chúng tôi
 • Liên lạc với bạn về dịch vụ của chúng tôi
 • Xử lý giao dịch
 • Tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý

3/ SHARING INFORMATION

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các bên sau:

 • Nhà cung cấp dịch vụ giúp chúng tôi cung cấp dịch vụ của chúng tôi
 • Các cơ quan pháp lý, nếu yêu cầu bởi pháp luật
 • Đối tác tiếp thị bên thứ ba, nếu bạn đã cho phép chúng tôi làm như vậy

4/ INFORMATION SECURITY

Chúng tôi xem việc bảo mật thông tin của bạn là rất quan trọng và sử dụng các biện pháp phù hợp để bảo vệ nó. Tuy nhiên, không có phương pháp truyền tải thông tin qua internet hoặc lưu trữ điện tử nào là 100% an toàn.

5/ USER CONTROL RIGHTS

Bạn có các quyền sau đối với thông tin mà chúng tôi thu thập:

 • Quyền truy cập và sửa đổi thông tin cá nhân của bạn
 • Quyền yêu cầu chúng tôi xóa thông tin cá nhân của bạn
 • Quyền phản đối việc sử dụng thông tin cá nhân

6/ COOKIES

Chúng tôi sử dụng cookies để thu thập thông tin về cách bạn sử dụng trang web và/hoặc ứng dụng của chúng tôi. Cookies là các tệp văn bản nhỏ được lưu trữ trên ổ cứng của bạn hoặc trên bộ nhớ của thiết bị di động của bạn. Chúng tôi sử dụng cookies để cải thiện trải nghiệm của người dùng và cung cấp các tính năng như lưu trữ thông tin đăng nhập.

7/ CHANGING SECURITY POLICIES

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật của mình theo thời gian và sẽ thông báo cho bạn về các thay đổi. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc và hiểu chính sách bảo mật của chúng tôi thường xuyên.

8/ CONTACT

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến ​​liên quan đến chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau:

Địa chỉ liên hệ: 394/5 Khu phố Chiêu Liêu, Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, VN

Địa chỉ email: contact@vrenergy.vn

Số điện thoại: 092 3797 986